Geri arşive
Farenjit

Farenjit, yutma güçlüğü ile beraber “kızarık” ve “ağrılı” bir boğazla karakterize, en yaygın “kış” hastalıklarından birisidir. Ağzın arkasında bulunan, solunum için hava geçişini ve yiyeceklerin özofagusa geçmesini sağlayan membranla kaplı kaslardan oluşan bir boşluk olan farenksin inflamasyonudur. Sıklıkla, nezle veya grip gibi üst solunum yolları enfeksiyonlarının başlangıcını işaret eder. Mukozada kızarıklık haricinde beyaz plaklar, kırmızı noktacıklar ve kabarcıklar görülebilir.

Akut veya Kronik Farenjit

Farenks mukozasının inflamasyonu, ya da farenjit, virüsler (Rinovirus, Adenovirus, Herpesvirus) veya bakteriler (en sık görülenleri: A grubu beta hemolitik streptokoklar, Mycoplasma Pneumonia, Chlamydia Pneumonia) gibi iritan faktörlere bağlı olabilir. Sadece muayeneye dayanarak bakteriyel ve viral farenjit arasında ayırım yapmak zordur. Her ikisinde de farenks mukozasında yüksek düzeyde inflamasyon olabilir ve bir membran ya da inflamatuvar olaylarda ortaya çıkan viskoz veya sıvımsı tipik bir madde olan akıntıyla kaplanmış olabilir. Hastalığın seyrine göre farenjit akut ya da kronik olabilir.

Akut veya Kronik
Akut farenjitte inflamasyon genellikle viral bir enfeksiyon ya da daha nadiren bakteriyel bir enfeksiyon kaynaklıdır. Akut farenjit sıklıkla komşu yapılardaki inflamatuvar süreçlerin uzantısıdır. İlk semptomlar yutma güçlüğü ve mukozada lokal kızarıklıktır; bazen boyun lenf bezlerinde büyüme, farenks mukozasında ödem ve hatta kulak ağrısıyla da kendini gösterebilir. Sıklıkla ateş de mevcuttur. Kısa zamanda tedaviyle iyileşmeyen formlar genellikle kronik forma dönüşür.

Kronik formun (uzun seyirli) oluşması, iltihaplı akıntının burundan geçişine, burunun tıkanmasına, fazla sigara ve alkol kullanımına, havası kuru, çok ısıtılan ya da tozlu ve buharlı iş ve yaşam ortamlarına, adenoid inflamasyonlarına ve kronik veya akut tonsillite bağlı olabilir. Bazı olgularda, çok ağır tedavi uygulanan hastalarda farenjitin nedeni, Candida albicans mantarının yol açtığı bir inflamasyon olan ve immün savunma mekanizması zayıflamış kimseleri etkileyen kandidiyazis olabilir. Sıklıkla asemptomatik olabilir, ancak alevlenme dönemlerinde boğaz ağrısı, öksürük ve özellikle sabahları boğazı temizleme ihtiyacı olur. Ses kısılır ve sıklıkla kaybedilir; yüksek olmayan ateş görülebilir.

Kronik farenjit, 3 ayrı evreye dönüşebilir:

•Kataral, mukozanın hafif ödemi ve mukus üreten salgı bezlerinde büyümeyle karakterizedir
•Hipertrofik, mukozada minimum ödem ve daha çok salgı bezlerinde büyümeyle karakterizedir
•Atrofik, bilhassa yaşlı kişilerde sıktır, hem mukozanın tüm bileşenlerinin hem de kas kısmının azalması (atrofi) ile karakterizedir; farenksin arka duvarı soluk, düz ve kurumuş görünür, bazen yapışık kabuklu bir maddeyle kaplıdır.


Nasıl Ele Alınmalı?

Öncelikle farenjitin ortaya çıkmasını kolaylaştıran faktörler değiştirilir veya ortadan kaldırılır. Boğazdaki rahatsızlığı hafifletmek için şunlar faydalı olur:

Sülfürlü veya iyotlu tuzlu su inhalasyonu
Ağız gargarası
Pastiller.


Komplikasyonlar
Farenjit atakları tekrarladığında mukozada kronik bir inflamasyon tespit edilebilir, bu da sigara, aşırı alkol, sinüzit ve sürekli iritan madde solunması gibi iritan faktörlere bağlı olabilir. Kuru ve ağrılı boğaz, sıklıkla öksürük ve boğaz temizleme nöbetlerine yol açan bir gıdıklanma hissi görülür. Tedavi genellikle hastalığı ortaya çıkaran nedenin ortadan kaldırılmasına, antiinflamatuvar ilaç kullanımına ve ağız hijyeninin iyileştirilmesine yöneliktir.

Tedavi
Farenjit bakteriyel kökenliyseantibiyotiklerle tedavi edilir. Medikal gargaralar ve ağız boşluğuna uygulanan asetik asit solüsyonları faydalıdır. Viral formların hemen hepsi birkaç gün içerisinde kendiliğinden iyileşir: Bu durumda özel tedavi gerekmez. Antibiyotik kullanımı tavsiye edilmez çünkü bu ilaçlar viral değil bakteriyel enfeksiyonlarla mücadele etmeye yöneliktir.

Geri arşive
Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz. Sitemizde verilen bilgiler sağlık mesleği mensupları içindir. Soru, öneri ve taleplerinizi bize info@angelini.com.tr e-posta adresi aracılığıyla iletebilirsiniz